href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="anonymous">

Projekt
Baza stron WWW

  Baza Stron Propolskich jest projektem, który ma na celu ułatwienie dostępu do witryn zawierających treści propolskie. Orientacja polityczna, religijna jest brana pod uwagę , ale nie wyklucza stron innych przekonań. Najważniejsze kryterium to działanie dla dobra Polski
Baza obejmuje strony witrynowe WWW, kanały na YouTube oraz konta z Facebooka.

  • Brak postów do publikacji.

Strony Propolskie

Wizytówka WWW 2606
3 OBIEG

3obieg.pl to kontrkultura informacji dostarczanej przez dziennikarzy obywatelskich. Jesteśmy serwisem wolnej, nie cenzurowanej dyskusji, jesteśmy Polakami i będziemy wspierać wszystko co polskie i na czym Polska może zyskać.

Wizytówka WWW 381
IV ROZBIÓR POLSKI

Serwis ten poświęcony jest prawdzie historycznej o IV rozbiorze Polski z 17 września 1939 roku i jej wpływie na współczesne czasy a szczególnie elity polityczne w Polsce i na świecie.

Wizytówka WWW 760
ANTYDOTUM

Antyliberalny i antykomunistyczny portal o charakterze patriotyczno-prawicowym patrzący z innej perspektywy na bieżące wydarzenia polityczne i społeczne.

Wizytówka WWW 579
AUTONOM

Afirmacja aktywizmu, antykapitalizm i antykonsumpcjonizm, troska o przyszłość Ojczyzny, Narodu i kontynentu, ale także środowiska naturalnego, do tego chęć ciągłego rozwoju fizycznego i intelektualnego, zachowanie trzeźwości oceny świata.

Wizytówka WWW 3059

“BIBUŁA-pismo niezależne” (dawniej: “Dwutygodnik BIBUŁA”) jest pismem niezależnym wydawanym w Stanach Zjednoczonych (Baltimore-Washington, DC).

Wizytówka WWW 769

Projekt Blisko Polski jest w swym założeniu bardzo szeroki, a jednym z jego celów jest sprawienie, by ważne treści nie ginęły. Dlatego zbieramy w witrynie informacje z pozoru błahe, oczywiste, dostępne również gdzie indziej, a także historie i fakty znane powszechnie.

Wizytówka WWW 715
BLOGMEDIA24

Zasadnicza zawartość Blogmedia24 to wpisy agregowane z blogów znajdujących się w różnych miejscach w internecie. Wszystkie zagregowane wpisy są publikowane chronologicznie na stronie głównej portalu. 

Wizytówka WWW 582
BLOGPRESS

Blogpress.pl jest portalem dyskusyjnym, którego treść stanowią wpisy na blogach i komentarze.

Wizytówka WWW 748
BLOGPUBLIKA

BlogPublika.com – to  serwis blogerski niezależny od niejasnych źródeł finansowania. Tylko niezależność od czyichś gustów i opinii pozwala swobodnie oddychać i tworzyć ciekawą scenę blogerską.

 

 

Wizytówka WWW 602
CENTRUM INTEGRACJI DRUGIEGO OBIEGU

Serwis „Centrum Integracji Drugiego Obiegu” został stworzony w celu zebrania w jednym miejscu, większości mediów i organizacji zaliczających się do tzw. „drugiego obiegu” informacji. 

Wizytówka WWW 178

Obecnie rośnie niebezpieczeństwo przemilczania niewygodnych tematów. Na tej stronie próbujemy się tej tendencji wymknąć. 

Wizytówka WWW 714
DLA POLSKI

Autorzy serwisu DlaPolski.pl prezentują jedynie materiały zbieżne z ich własnymi poglądami, które pochodzą z innych portali.

Wizytówka WWW 579
DZIENNIK NARODOWY

Najnowsze wiadomości ze świata showbiznesu i polityki. Plotki i potwierdzone newsy. Oglądaj filmy i zdjęcia: wywiady i fotogalerie.

Wizytówka WWW 845
FESTIWAL NIEPODLEGŁOŚCI

Festiwal Niepodległości to idea całkowicie oddolna i prawdziwie obywatelska, organizowana wolontaryjnie przez sygnatariuszy Obywatelskiego Porozumienia Osób i Organizacji na rzecz Tradycji i Niepodległości.

Wizytówka WWW 551
FORA PATRIOTYCZNE

Fora dyskusyjne promujące postawy patriotyczne, wspierające inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa narodowego i pamięci narodowej.

Wizytówka WWW 1996
FUNDACJA PAMIĘTAMY

Podstawowym celem postawionym sobie przez Fundację „Pamiętamy” jest przywrócenie pamięci społecznej o ludziach, którzy podjęli walkę zbrojną z komunistami. 

Wizytówka WWW 1558
FUNDACJA ŁĄCZKA

Fundacja Łączka walczy o Niezłomnych-Wyklętych. Musimy pomóc, szczególnie dziś, gdy słyszy się, że na dalsze badania na "Łączce" i w innych podobnych miejscach państwo polskie nie ma pieniędzy.

Wizytówka WWW 523
GLORIA TV

Gloria.tv jest portalem internetowym dla katolików i użytkowników internetu wszystkich języków i narodowości. Nasza organizacja kieruje się nauką katolicką. Gloria.tv jest inicjatywą prywatną, która nie jest bezpośrednio związana z hierarchią kościelną.

Wizytówka WWW 1998
GŁOS BOHATERA

 „Głos Bohatera” jest cyklem wywiadów z żołnierzami, kombatantami oraz innymi zasłużonymi dla Polski, których wspomnienia chcemy utrwalić i prezentować szerzej publiczności. 

Wizytówka WWW 482
ISAKOWICZ PL

Tematy, to wszystko to, co dla mnie osobiście jest cenne i drogie, a więc osoby niepełnosprawne, działalność charytatywna, Ormianie, historia, patriotyzm, Kresy Wschodnie, „Solidarność” (ale ta z lat 1980-89) i poezja.

Wizytówka WWW 378
KRZYSZTOF KOPEĆ

Komentarze na aktualne wydarzenia polityczne, oraz wiele ciekawych informacji dotyczących historii Polski w XX wieku. Strona polityka Krzysztofa Kopeć.

Wizytówka WWW 402
LIGA OBRONY SUWERENNOŚCI

Liga Obrony Suwerenności jest ruchem patriotycznym, który opowiada się za zachowaniem suwerenności i integralności Państwa Polskiego oraz ochroną polskich interesów narodowych. Dlatego zdecydowanie występuje przeciwko ruchom separatystycznym oraz niekorzystnym warunkom członkostwa Polski w Unii Europejskiej, sprzeciwiając się unijnemu dyktatowi i walcząc z obcymi wpływami w naszym kraju.

Wizytówka WWW 196

Sylwetki ludzi nauki w kontekście nie zawsze wygodnym. Autor  organizował kolportaż prasy podziemnej i ‚dokształt’ studentów geologii UJ. Inwigilowany i przesłuchiwany przez SB.  Z IPN otrzymał status pokrzywdzonego.

Wizytówka WWW 278
MADE IN POLSKA

Kolejni nawiedzeni patrioci? Ależ skąd ! Dlaczego ten blog? Wiele rzeczy w Polsce nam się nie podoba, a blog to nasz sposób w jaki możemy próbować wpłynąć na rzeczywistość, może ktoś się utożsami z naszymi poglądami.

Wizytówka WWW 335
MARKD BLOG

O autorze

To jest mój blog źródłowy. Piszę, bo denerwuje mnie rzeczywistość a Polska mnie nie nudzi!

OK, czas się zdeklarować. Najłatwiej jak zwykle wypunktować. Oto moje 10+1 poglądów:

1. Uważam że komuniści, aktywni i sprawujący władzę w PRL powinni dziś gnić w więzieniach za zdradę Ojczyzny. Co niektórzy powinni otrzymać karę śmierci.

2. Z 1. wynika, iż jestem za karą śmierci jako zapłatą za wyrządzenie podobnego gatunku krzywdy innym. Ząb za ząb… Ale jestem przeciwko eutanazji i przeciw aborcji, gdyż upatruję w tym możliwości różnego rodzaju manipulacji w szczególności majątkowych. Pewną rolę odgrywa w moich poglądach na te dwie sprawy stanowisko Kościoła Katolickiego.

Wizytówka WWW 450
MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Marsz Niepodległości został zainicjowany przez narodową Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny. Od 2011 organizatorem marszu jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, do którego należą m.in. działacze tych organizacji.

Organizatorzy deklarują, iż Marsz Niepodległości ma być elementem świętowania obchodów Narodowego Święta Niepodległości, demonstracją przywiązania do polskiej tradycji i patriotyzmu.

Wizytówka WWW 340
MAŁY SABOTAŻ

Wzniećmy internetową rebelię. Odwołując się do naszych najlepszych tradycji walki o wolność nawołujemy do internetowego powstania. Nie ma tu przywódców, nie ma sztabu – jest tylko poczucie wspólnego dobra – czy to mało? Hej, kto Polak, kto uczciwy człowiek do klawiatury! Dla lepszego świata, dla lepszej Europy, dla lepszej Polski, blokujmy antypolskim trollom ich rasistowskie i antypolskie wpisy! W myśl hasła: jesteśmy tolerancyjni, antypolonizmu nie tolerujemy.

Wizytówka WWW 324
MINISTERSTWO PRAWDY

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych informacji o współczesnej Polsce i świecie oraz edukowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i odpowiedzialności za Ojczyznę.

Wizytówka WWW 168
NIEAKTYWNE STRONY PROPOLSKIE

Zbiór stron propolskich, których aktualizacja została zawieszona, lub zakończona. Zawierają wartościowe treści ujawniające prawdę historyczną i społeczną.

Wizytówka WWW 140

Piszemy o tym, co ważne dla naszego miasta, regionu, Polski i Kościoła. Wspieramy i inicjujemy inicjatywy społeczne i patriotyczne oraz wszelkie akcje promujące ochronę życia, dbamy o pielęgnowanie pamięci i tożsamości narodowej, nie wstydzimy się Jezusa i mówimy stop korupcji.  Mamy jasno zdeklarowany profil konserwatywno-liberalny, narodowo-katolicki i niepodległościowy. 

Wizytówka WWW 178

Jesteśmy stowarzyszeniem kontynuującym myśl polityczną przedwojennego Obozu Wielkiej Polski Romana Dmowskiego.

Wizytówka WWW 207
ORGANIZACJA MONARCHISTÓW POLSKICH

Jesteśmy stowarzyszeniem Polaków, których sprzeciw budzi chora rzeczywistość totalitarnej demokracji. Zwalczamy wszelkie odmiany socjalizmu, przeciwstawiamy się szarości i nędzy egalitaryzmu. Pragniemy całkowicie wolnego rynku, eliminacji interwencjonizmu państwa i skorumpowanych biurokratów z życia gospodarczego.

Wizytówka WWW 177
PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI

W naszym biuletynie zamieszczamy teksty różnych autorów, tak „z pierwszej ręki” jak i przedruki, traktujące o najistotniejszych problemach Polski i Świata.

Wizytówka WWW 176
POLSKIE MIEJSCA PAMIĘCI

Projekt  powstał z potrzeby pokazania światu i Polakom ważnych i znaczących miejsc dla Narodu Polskiego. Miejsc często nieoznakowanych, zapomnianych, oddalonych od głównych szlaków. Miejsc, których historia nadawałaby się na nie jeden film. 

Wizytówka WWW 211

Każdy autor - który lekceważy podstawowy aksjomat PRAWDY  i bezkrytycznie powtarza niesprawdzone informacje jest wrogiem kultury polskiej a tym samym wrogiem Polski. 
My kontynuować będziemy aksjomat prawdy i uczciwości w swoim postępowaniu!

Wizytówka WWW 222

Prasa prawicowa (dzienniki, czasopisma) o charakterze informacyjnym, wydawana periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, o profilu prawicowym, ale nie zawsze niezależna.

Wizytówka WWW 265
REDUTA DOBREGO IMIENIA

O sobie:
Fundacja Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga Przeciw Zniesławieniom została powołana dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych. Obok tego celem Reduty jest propagowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej oraz polskiej współczesności. Reduta ma także na celu przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, zwróconym przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na pochodzenie.

Wizytówka WWW 2395
ROMB

Ruch Obywatelski Miłośników Broni, swoje cele realizuje przez krzewienie idei patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oręża polskiego. Staramy się wskazywać na istotą rolę broni w kształtowaniu pozytywnych społecznie postaw.

Wizytówka WWW 328
RUCH RODAKÓW

Ruch Rodaków to ruch społeczny Polaków zarówno na emigracji jak i w kraju. Ważnym czynnikiem przemawiającym za ruchem Polaków, a nie tylko Polonii jest konieczność koncentracji woli i działań wszystkich Polaków, by móc osiągać cele, które blokowane są przez obecne "elity" polityczne w kraju.

Wizytówka WWW 2489
Ahaaa.pl

Lista sklepów z patriotycznymi akcesoriami, literaturą itp. Systematycznie uzupełniana.

Wizytówka WWW 180

 

Program "Świadomi Patrioci", którego sponsorem jest Grupa Enarga propaguje wiedzę i utrwala pamięć o Żołnierzach Wyklętych .

Wizytówka WWW 204
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Najważniejszym zadaniem niniejszego portalu jest upublicznianie wiadomości o ŚZŻAK i jego funkcjonowaniu oraz dostarczanie dedykowanej informacji członkom Związku. Wszystkie nasze portale adresujemy szczególnie do młodych pokoleń Polaków. 

Wizytówka WWW 156
WOJCIECH SUMLIŃSKI

Warszawiak – żoliborzanin – z wielopokoleniowej warszawskiej rodziny. Z wyboru – podlasiak, bialczanin, skąd pochodzi moja żona, gdzie odnalazłem spokój. Dziennikarz – już prawie były, pisarz – wciąż, chyba, jeszcze przyszły.

Wizytówka WWW 448
wPrawo

O sobie:

 Portal wPrawo.pl to serwis, którego celem jest odgrywanie istotnej roli w celu informowania, uświadamiania i wychowywania Polaków w prawdzie, bo tylko ona nas interesuje i właśnie ją chcemy Państwu serwować na naszym portalu. Codziennie garść interesujących i świeżych informacji oraz niepospolitych felietonów i publikacji. 

Od nas:

Nowa strona Jacka Międlara.

Wizytówka WWW 136

Kto na ziemię ojczystą, chociażby grzeszną i złą, wroga odwiecznego naprowadził, zdeptał ją, splądrował, spalił, złupił rękoma cudzoziemskiego żołdactwa, ten się wyzuł z ojczyzny. Nie może ona być dla niego już nigdy domem, ni miejscem spoczynku. Na ziemi polskiej nie ma dla tych ludzi już ani tyle miejsca, ile zajmą stopy człowieka, ani tyle, ile zajmie mogiła

(Geo) Polityka

CENTRUM ANALIZ KLUBU JAGIELOŃSKIEGO

Tworzymy think tank z prawdziwego zdarzenia, który łącząc doświadczenia Klubu Jagiellońskiego i Nowej Konfederacji ma ambicję nie ograniczać się do diagnoz, lecz projektować fundamentalne reformy polskiego życia publicznego

CENTRUM ANALIZ POLITYKI EUROPEJSKIEJ

Amerykański instytut stworzył portal, który rzuca wyzwanie rosyjskiej wojnie informacyjnej w Sieci rozkładając na czynniki pierwsze fałszywe tropy i wątki suflowane przez machinę propagandową Kremla mediom w Polsce i krajach bałtyckich. 

CENTRUM STUDIÓW POLSKA-AZJA

Centrum Studiów Polska – Azja (CSPA) – polski portal i ośrodek typu think tank zajmujący się Azją, założony w 2007 r. przez Radosława Pyffla i Sergiusza Prokurata, a prowadzony pod zwierzchnictwem Fundacji "Centrum Studiów Polska-Azja". 

DEFENCE24

Defence24 Polski serwis poruszający kompleksowo kwestie bezpieczeństwa krajowego i globalnego.

EUROPEJSKIE CENTRUM ANALIZ GEOPOLITYCZNYCH

Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych prowadzi działalność analityczną, ekspercką i wydawniczą. Koncentruje się na problematyce stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej i wewnętrznej państw, obserwacji procesów wyborczych oraz geopolityce. 

GATESTONE INSTITUTE

Gatestone Institute jest bezstronną organizacją zajmującą się sprawami polityki międzynarodowej. To także think tank, który pragnie edukować opinię publiczną na temat błędów i przemilczeń w przekazach mainstreamowych mediów

GEOSTRATEGY

Geostrategy konto na YouTube i Facebooku prezentuje komentarze niezależnych specjalistów od geopolityki

INFORM NAPALM

Jesteśmy inicjatywą stworzoną przez ochotników, której celem jest informowanie społeczności międzynarodowej o rozwoju wydarzeń na Ukrainie. Projekt ten składa się z dziennikarzy, politologów, ekspertów wojskowych, osób publicznych i tłumaczy.

Instytut Geopolityki jest pozarządowym ośrodkiem naukowo-eksperckim, zorganizowanym w formie sieci naukowo-badawczej. Głównym celem IG jest realizacja projektów naukowych z zakresu geopolityki i bezpieczeństwa międzynarodowego. 

NARODOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

NCSS zajmuje się kwestiami planowania obronnego oraz inwestycji w zdolności obronne Sił Zbrojnych RP, polityką zbrojeniową państwa, polityką dotyczącą strategicznych gałęzi przemysłu i infrastruktury, a także reformami instytucji sektora bezpieczeństwa RP.

NOWA KONFEDERACJA

Koncentrujemy się na tematyce politycznej o znaczeniu strategicznym. „NK” to medium misyjne, tworzone przez obywateli – dla obywateli. Jako pierwsi w Polsce działa profesjonalnie wyłącznie dzięki wsparciu Darczyńców. 

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH

Ośrodek Studiów Wschodnich zajmuje się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, w Turcji i Azji Centralnej. 

Portal Międzymorza JAGIELLONIA.ORG

Nowy portal o polityce, geopolityce, historii Międzymorza i państw prawonastępców I Rzeczypospolitej.

Portale Edukacyjne

Dzieje pl

Portal dzieje.pl to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo, filmy dokumentalne, archiwalne fotografie, dokumenty oraz infografiki i mapy.

HISTORIA KULTURY I SZTUKI

Przed wyprawą w historię sztuki bardzo polecam przejrzenie historii kultury. Podstawowe definicje pojęć używanych w dyskusjach o kulturze i sztuce, nowe tematy, a także godne komentarza tematy bieżące omówione są w dziale aktualności.

Strony Pro Life

Strony zindeksowane w bazie
Propolskie
Geopolityka
Edukacja
Pro Life

Propolskie (Geo) Polityczne Edukacyjne Pro Life Pro Rodzinne Patriotyczne Nacjonalistyczne Religijne Wolnościowe Prawicowe Historyczne Sztuka Polska Autorskie Bushcraftowe Kulturoznawcze Ekonomiczne

LISTA STRON PATRIOTYCZNYCH

Alfabetycznie

LISTA STRON O (GEO) POLITYCE

Alfabetycznie

LISTA STRON EDUKACYJNYCH

Alfabetycznie