href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" crossorigin="anonymous">

Witaj na stronie
Media Patriotyczne

 MediaPatriotyczne jest projektem udostępniania treści propolskich wyszukanych w Internecie. Obecnie bazuje na trzech projektach, które będą rozszerzane.

Baza propolskich stronSyndykacja treściKodiBaza autorytetów
 • Patriotycznych
 • Autorskich
 • Narodowościowych
 • Religijnych
 • Edukacyjnych
 • Artystycznych
 • RSS
 • Atom
   

 

 Trwa dostosowywanie strony do nowego komercyjnego szablonu, który jest bardzo rozbudowany. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość.

 • Brak postów do publikacji.

Choose Demos

Default
Launch
Default
Social Network
Launch
Social Network
Business
Launch
Business
Agency
Launch
Agency
Fitness
Launch
Fitness
Fashion
Launch
Fashion
TV Shows
Launch
TV Shows
Portfolio
Launch
Portfolio
F.A.Q.
Launch
F.A.Q.
About Us
Launch
About Us
Gallery
Launch
Gallery
Services
Launch
Services
Contact
Launch
Contact
Intro
Launch
Intro
Article
Launch
Article
Search
Launch
Search
Profile
Launch
Profile
Group
Launch
Group
Inbox
Launch
Inbox
Members Grid Canvas List
Launch
Members Grid Canvas List
Members Grid List
Launch
Members Grid List
Members Table List
Launch
Members Table List
Connections
Launch
Connections
Edit Profile
Launch
Edit Profile
Forum Index
Launch
Forum Index
Categories
Launch
Categories
Topics List
Launch
Topics List
Topic
Launch
Topic
New Topic
Launch
New Topic
Profile
Launch
Profile
Search
Launch
Search
Statistics
Launch
Statistics
User List
Launch
User List
Deep-Purple
Launch
Deep-Purple
Orange
Launch
Orange
Indigo
Launch
Indigo
Green
Launch
Green
Purple
Launch
Purple
Brown
Launch
Brown
Black
Launch
Black

Użytkownik odwiedzający serwis mediapatriotyczne.pl zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§1. DEFINICJE

 • Usługodawca - operator strony mediapatriotyczne.pl.
 • MediaPatriotyczne - serwis pod adresem mediapatriotyczne.pl, za pośrednictwem ktorego Usługodawca prowadzi swoją działalność.
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub firma odwiedzająca MediaPatriotyczne.
 • Regulamin - regulamin, warunki rejestracji i korzystania z MediaPatriotyczne . Polityka Prywatności jest jego integralną częścią.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Usługodawca informuje, że na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych, w ramach nawiązania umowy, realizacji oraz rozwiązania umowy będzie przetwarzał dane osobowe Klienta składającego zamowienie na stronie/stronach należących do Usługodawcy.
 • Klient korzystający z usług Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
 • Usługodawca zastrzega, że dane Klienta nie będą przekazywane ani odsprzedawane firmom i osobom trzecim.
 • Klientowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych Klienta jak rownież do ich zmiany.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

§3. GROMADZENIE DANYCH

 • Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z pkt. 2.
 • Usługodawca informuje rownież o tym, że korzystając z serwisow Usługodawcy, Usługodawca będzie gromadził dane w postaci adresu IP odwiedzającego, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej i innych danych gromadzonych przez oprogramowania IP. Board oraz system statystyczny Google Analytics.
 • Usługodawca informuje, że na urządzeniach, za pomocą ktorych będą wyświetlane serwisy Usługodawcy mogą być umieszczane informacje mogące identyfikować odwiedzającego (pliki "cookies") jak rownież informować o ilości wizyt na serwisach będących własnością Usługodawcy.
 • Usługodawca realizując proces rejestracji będzie gromadził dane osobowe w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska (niewymagane) oraz inne dane jak adres IP i cookies.

§4. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANYCH DANYCH

 • Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika będą chronione przed dostępem osob nieupoważnionych jak rownież będzie zapewniona ich całkowita integralność.

§5. PRZETWARZANIE DANYCH

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z MediaPatriotyczne.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika uprawnionym organom zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 • Użytkownik ma prawo do poinformowania Usługodawcy o zaprzestaniu przetwarzania danych Klienta. Wiąże się to z usunięciem z MediaPatriotyczne danych osobowych Użytkownika.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika w sytuacji kiedy działanie Klienta nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organow państwowych. Jest to rownoznaczne z odmową zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.

§6. ZMIANA DANYCH

 • Użytkownik ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy.
 • Użytkownik chcący dokonać zmiany danych osobowych ma możliwość samodzielnej zmiany danych osobowych w tzw. "Panelu użytkownika", ktory jest dostępny dla wszystkich Użytkownikow.
 • Użytkownik zobowiązany jest przy zmianie danych osobowych podać prawdziwe dane. W przypadku podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi.

§7. USUNIĘCIE DANYCH

 • Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy. Wniosek o całkowite usunięcie danych osobowych należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Usunięcie danych Użytkownika jest rownoważne z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą., ale nie jest rownoznaczne z usunięciem konta Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego treści.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych przez Politykę Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszelkie kwestie sporne dotyczące Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.

RODO

Ustawa RODO weszła w życie 25.05.2018 r. i wymaga od wszystkich stron internetowych, nawet od blogerów, upublicznienia informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

1. Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników portalu?

Portalem MediaPatriotyczne.pl i danymi osobowymi użytkowników administruje Bibliotekarz (pseudonim) – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (dane osobowe i teleadresowe takich osób chroni „Ustawa o ochronie danych osobowych”).

2. Jakie dane osobowe posiadamy?

Posiadamy tylko dane osobowe świadomie i dobrowolnie przekazane przez użytkowników podczas rejestracji i modyfikacji danych w panelu użytkownika, świadomie podane w adresowanej do nas korespondencji e-mailowej, dane generowane automatycznie podczas publikacji wpisów i komentarzy (adres IP komputera, godzina i data publikacji komentarza), a także dane osobowe darczyńców ujawnione przy przelewach bankowych i pieniężnych przekazach elektronicznych.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie dane użytkowników portalu są przetwarzane?

Administrator portalu wykorzystuje Twoje dane osobowe w zakresie korespondencji elektronicznej związanej z prowadzeniem Twojego kontem na portalu (np. odzyskiwanie hasła), wysyłania dotyczących Cię bezpośrednio e-maili (np. upomnienia ws. złamania regulaminu, odpowiedzi na twoje komentarze lub listy) i wiadomości zbiorczych związanych z naszym portalem (np. komunikaty o zmianie regulaminu lub informacje o sytuacji portalu). Administrator archiwizuje bazę danych portalu, w której znajdują się dane osobowe użytkowników, by móc przywrócić funkcjonalność portalu po awariach. Inicjały darczyńców i daty wpłat darowizn są ujawniane na portalu w celu potwierdzania ich otrzymania i rozliczenia się z nich. Pełne dane osobowe darczyńców nie są upubliczniane. Na życzenie darczyńcy, jego inicjały mogą być dodatkowo zanimizowane – np. zamienione na literę X. Korzystamy ze statystyki Google Analytics do sporządzania statystyki odwiedzin portalu. Dane mogą być (ale nie muszą) wykorzystywane do naszych wewnętrznych celów, by promować portal lub inicjatywy z nim związane. „Wykorzystanie” oznacza, że możesz dostać e-maila zachęcającego do wzięcia udziału w jakiejś naszej inicjatywie (np. zaproszenie na zlot użytkowników portalu).

3. Kto może być odbiorcą twoich danych osobowych?

Administrator portalu i osoby pomagające portalowi w rozwiązywaniu problemów technicznych, podczas których mogą mieć dostęp do bazy danych portalu. Google Analytics w zakresie usługi statystyki na warunkach ustalonych przez Google. Uprawnione organy państwowe (np. Policja) po złożeniu przez nie zgodnych z prawem wniosków. Bank, PayPal i inne podobne firmy w zakresie realizacji Twojego przelewu elektronicznego z darowizną. Odbiorcami danych osobowych zawartych w korespondencji e-mailowej wysyłanej na nasze alternatywne adresy e-mailowe założone w domenach innych niż MediaPatriotyczne.pl, mogą być administratorzy tych zewnętrznych serwerów pocztowych.

4. Czy twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Administrator portalu nie przekazuje świadomie danych osobowych użytkowników portalu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane osobowe znajdują się w bazie CMS-a na serwerze portalu Hekko i w kopiach baz danych na dyskach komputera administratora portalu.

5. Przez jaki okres twoje dane będą przechowywane?

Twoje dane przetrzymujemy tak długo, jak długo posiadasz konto na naszym portalu. Ty decydujesz, kiedy zostaną usunięte! Twoje dane osobowe mogą znajdować się na starych kopiach baz danych portalu, które są usuwane co najmniej raz w roku. Automatycznie generowane logi na serwerze są usuwane kilka razy w roku.

6. Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

Dane osobowe na naszym portalu możesz samodzielnie poprawiać po zalogowaniu w panelu użytkownika. Dane osobowe możesz też samodzielnie usunąć. Wiąże się to jednak z usunięciem konta użytkownika, gdyż podstawowe dane osobowe (nick i e-mail) są niezbędne do jego posiadania. Użytkownik może samodzielnie usunąć konto wraz z danymi klikając w link usuwania konta w panelu użytkownika. Użytkownik może również usunąć konto pisząc z e-maila, na jaki jest konto zarejestrowane, prośbę do administratora. Uwaga! Dane (nick, e-mail, IP) przypisane do komentarzy mogą przetrwać z powodów technicznych, dlatego jeśli zależy ci na ich usunięciu – napisz do nas, a skasujemy je.

7. Czy przysługuje ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?

Tak, w każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

8. Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziesz mógł założyć konta na naszej stronie internetowej, publikować wpisów i komentarzy. Dane niezbędne do założenia konta to adres e-mailowy (wymagamy go by móc wysyłać ci np. nowe hasło do konta, kiedy je zapomnisz) i login. Innych twoich danych osobowych nie wymagamy, bo cenimy prawo do jak najszerszej anonimowości użytkowników!

9. Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie wykorzystujemy danych osobowych do profilowania użytkowników, ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jedyna automatyzacja związana z danymi osobowymi, to automatyczne generowanie nowego hasła i automatyczne wysyłanie go do Twojej skrzynki e-mailowej przez system CMS używany na naszym portalu.

Jeśli powyższe informacje nie zaspokoiły Twoich oczekiwań, napisz do nas, a udzielimy dodatkowych informacji! Kontakt z administratorem portalu i danych osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.