Każdy autor - który lekceważy podstawowy aksjomat PRAWDY  i bezkrytycznie powtarza niesprawdzone informacje jest wrogiem kultury polskiej a tym samym wrogiem Polski. 
My kontynuować będziemy aksjomat prawdy i uczciwości w swoim postępowaniu!

Strona Patriotyczna!

Treści konserwatywne, patriotyczne, narodowe i prochrześcijańskie.

O sobie: W roku 2002 rozpoczęliśmy swoją służbę z aksjomatem "Bóg, Honor i Ojczyzna"  wzbogaconym cytatem z  poematu "Kwiaty Polskie" - Juliana Tuwima. Od tego czasu wielu się na te słowa powoływało. Rozwój cywilizacji to ciągłe nawarstwianie się materialnych i intelektualnych zdobyczy społeczeństw. Te z narodów, które zachowują i nieustannie pomnażają zdobycze materialne i duchowe, przodują w rozwoju cywilizacyjnym. Każdy autor - który lekceważy podstawowy aksjomat PRAWDY  i bezkrytycznie powtarza niesprawdzone informacje jest wrogiem kultury polskiej a tym samym wrogiem Polski. My kontynuować będziemy aksjomat prawdy i uczciwości w swoim postępowaniu!

 Od nas:

 

 

Strona internetowa udostępnia:

 

Religia

Historia

Sztuka

Holokaust Polaków

Komentarz polityczny

Wydarzenia patriotyczne

Ujawnianie wrogów Polski

Walka z agenturą i manipulacją