RUCH RODAKÓW

Ruch Rodaków to ruch społeczny Polaków zarówno na emigracji jak i w kraju. Ważnym czynnikiem przemawiającym za ruchem Polaków, a nie tylko Polonii jest konieczność koncentracji woli i działań wszystkich Polaków, by móc osiągać cele, które blokowane są przez obecne "elity" polityczne w kraju.

STRONA PATRIOTYCZNA

RUCH RODAKÓW

Ruch Rodaków to odpowiedź na Apel do Rodaków i jego praktyczna wykładnia.
Ruch Rodaków to ruch społeczny Polaków zarówno na emigracji jak i w kraju.

Ważnym czynnikiem przemawiającym za ruchem Polaków, a nie tylko Polonii jest konieczność koncentracji woli i działań wszystkich Polaków, by móc osiągać cele, które blokowane są przez obecne "elity" polityczne w kraju. Niestety nadzieje Polonii związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości tylko w części się ziściły. Wolność ta w pełni wyraża się jedynie w symbolice, w tym zewnętrznym opakowaniu wewnątrz którego nadal utrzymuje się układ sprzed 1989 roku przypieczętowany w Magdalence.

Chcemy przeciwstawić mu inny układ:
POLONIA - POLSKA - POLONIA.

Dolly Barrier

DESIGNER

Marc Desson

COMMERCIAL

John Doe

DEVELOPER

Marie Berndt

MANAGER

Dolly Barrier

DESIGNER

Marc Desson

COMMERCIAL

John Doe

DEVELOPER

Marie Berndt

MANAGER

 

 

Strona internetowa udostępnia:

 

Religia

Historia

Sztuka

Holokaust Polaków

Komentarz polityczny

Wydarzenia patriotyczne

Ujawnianie wrogów Polski

Walka z agenturą i manipulacją

Geopolityka

Audycje TV

Prelekcje

Obronność

" width="100%" height="500" scrolling="auto" frameborder="0" title="WPINACZ -" class="wrapper" > Bez IFrame