GATESTONE INSTITUTE

Gatestone Institute jest bezstronną organizacją zajmującą się sprawami polityki międzynarodowej. To także think tank, który pragnie edukować opinię publiczną na temat błędów i przemilczeń w przekazach mainstreamowych mediów

Strona analiz politycznych!

Wspólczesna analiza polityczna. Strony o geopolityce.

GATESTONE INSTITUTE

Gatestone Institute jest bezstronną, nienastawioną na zysk organizacją zajmującą się sprawami polityki międzynarodowej. To także think tank, który pragnie edukować opinię publiczną na temat błędów i przemilczeń w przekazach mainstreamowych mediów oraz promuje takie idee jak:

Demokratyczne instytucje i rządy prawa
Prawa człowieka
Niezależna i silna gospodarka
Wojsko zdolne zapewnić pokój w kraju i na świecie
Niezależność energetyczna
Informowanie opinii publicznej o zagrożeniach dla swobód indywidualnych, suwerenności i wolności słowa.

Strona internetowa porusza zagadnienia z zakresu:
Geopolityka
Geopolityka
Komentarz polityczny
Komentarz polityczny
Religia
Religia
Ludobójstwo
Ludobójstwo